Tavoitteet ja valmiudet

Laaja-alaiseen osamiseen, vankalla kokemuksella

Pyrimme toimin­nassamme seuraaviin perus­tavoit­teisiin

 • Yhteistyökyky ja luotettavuus sopimusk­umppanina
 • Tekninen osaaminen ja rakentamisen laatu
 • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 • Vaihtoehtojen innovointi kustannusten säästämiseksi
 • Riskien hallinta ja työ­turvallisuus
 • Ympäristön huomioiminen

Lue lisää laatu- ja ympäristöjärjestelmistämme täältä.

Urakointimme painottuu seuraaviin toimialoihin

 • Perustusurakat
 • Insinöörirakentaminen
 • Pohjarakentaminen rakennetussa ympäristössä
 • Maakaasulinjat ja kunnallis­tekniikka

Urakat toteutamme pääosin omin resurssein. Aliurakoitsijoina käytämme pitkäaikaisia yhteis­työ­kumppaneita, jotka ovat hoitaneet yhteis­kunnalliset velvoitteensa.

Meillä on valmius omin resurssein ja yhteistyö­kumppaniemme avulla toteuttaa kaikki toimialamme urakoihin sisältyvät työvaiheet, kuten

 • Maanleikkaus- ja pengerrystyöt
 • Louhinnat ja kallion lujitukset ja tiivistykset
 • Paalutukset
 • Tukiseinät ja ankkuroinnit
 • Pohjaveden alennukset
 • Putkityöt
 • Perustukset ja muut paikalla­valettavat betoni­rakenteet
 • Perustusten vahvistukset

Ota yhteyttä »

Lue lisää osaamises­tamme ja ota yhteyttä, jos kump­panuu­temme kiinnostaa!