Laatu ja ympäristö

Vastuullisuus on meille tärkeää kaikilla
osa-alueillamme

Laatusertifikaatti ohjaa toimintaamme

ISO 9001:2015 on kansainvälinen standardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Standardi asettaa yrityksen toimintojen laadulle vaatimusnäkökohtia ja tavoitteita, joita silmällä pitäen toimintaa kehitetään.

Toteutamme hankkeemme prosessinomaisesti, ISO 9001-standardin vaatimukset täyttävän laadunhallintasuunnitelman mukaisesti. Näin varmistamme lopputuotteen korkean laadun, huomioimme riskit sekä parannamme turvallisuutta. Auditoimme prosessejamme sisäisesti, sekä kerran vuodessa ulkopuolisen arvioijan toimesta. Auditointien tulosten perusteella kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja suunnitelmallisesti, parantaen kannattavuutta.

Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää ja asiakaspalautteen perusteella kehitämme toimintaamme pitkällä tähtäimellä edelleen paremmaksi. Tavoitteenamme on olla luotettava ja asiantunteva kumppani sekä tarjota laadukasta tulosta asiakkaillemme.

Kiinnostuitko kumppanuudesta?
Ota yhteyttä »

Käytössämme on Ekokompassi -ympäristö­järjestelmä

E.M. Pekkinen Oy on luotettava ja vastuullinen toimija, joka tiedostaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset. Haluamme työskennellä kestävien arvojen mukaisesti ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme.

Vuodesta 2017 lähtien käytössämme on ollut sertifioitu Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä, jonka avulla kehitämme ympäristötyötämme ja seuraamme vuosittain toimintamme ympäristömittareita, kuten polttoaineiden käyttöä ja jätemääriä. Ekokompassin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto ja olemme sitoutuneet noudattamaan järjes­telmän kriteerejä – lue lisää Ekokompassista täältä.

Rakennusliikkeen pohjatyöt kunnossa - E.M. Pekkinen Oy

Vuosittaisten ympäristöohjelmien kautta asetamme tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä ympäristötyömme kehittämiseksi. Työmailla sitoudumme aina urakkakohtaisiin ympäristövaatimuksiin. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti kehittämään toimivia ja kestäviä ratkaisuja jokapäiväiseen työskentelyyn.

Olemme sitoutuneet seuraaviin jatkuviin ympäristötavoitteisiin:

1. Ympäristölainsäädännön noudattaminen ja sen muutosten seuraaminen
2. Ympäristöpoikkeamien minimointi
3. Ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassa
4. Urakkakohtaisiin ympäristövaatimuksiin sitoutuminen
5. Kierrätyksen ja kiertotalouden kehittäminen
6. Vihreän energian suosiminen
7. Yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen 2 vuoden välein
8. Hiilijalanjäljen pienentäminen
9. Henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen
10. Ympäristöviestinnän kehittäminen


Olemme selvittäneet yrityksemme hiilijalanjäljen vuoden 2021 osalta

Yrityksemme päästölaskennan on toteuttanut Reforest Finland Oy. Päästölaskenta toteutettiin GHG-protokollan mukaisesti.

Haluamme systemaattisesti pienentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa ja olemme asettaneet tavoitteemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi ympäristöjärjestelmäämme. Tulemme seuraamaan hiilijalanjäljen kehitystä kahden vuoden välein. Tarkempi päästölaskenta ja raportti on saatavilla pyydettäessä. Yhteyshenkilö: Juuli Pekkinen, juuli.pekkinen@empekkinen.fi

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!