Erikoisrakenteet

Laiturirakenteista leikki­puistoihin ja erityisen vaativiin kohteisiin

Osaamiseemme kuuluu myös oheinen erikois­rakenteiden urakointi. Referensseistä löydät esimerkkejä työ­kohteistamme, käy tutustumassa ja kysy kumppanuuttamme!

Ranta­rakenteet

Rakennamme laiturirakenteet, vedenalaiset perustukset sekä paikalla­valetut- ja elementti­tukimuurit.

Teollisuus­rakennusten erikois­rakenteet

Teollisuus­rakentaminen käsittää esimerkiksi kone­perustukset, säiliö­perustukset ja pumppaamot.

Ota yhteyttä »

Puistot ja liikunta-alueet

Leikkipuistojen rakentamisessa on huomioitava leikkiväli­neiden turvallisuus, suoja-alueet, putoamis­alustat ja aitaukset. Toteutamme puistot yhteis­työssä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa siten, että lopputuloksena on viihtyisä ja turvallinen leikkialue. 

Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa olemme mukana luomassa myös vihreämpää huomista rakentamalla puistoista ja nurmi­alueista viihtyisiä ympäristöjä. 

Rakentaminen eri­tyisen vaativissa olo­suhteissa

Toteutamme esimerkiksi kellaritilojen laajennukset, perustusten vahvistukset ja muut olemassa olevien rakennusten sisällä tai läheisyydessä tehtävät työt.

Meluesteet

Rakennamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa erilaisia melun kulkeutumista estäviä rakenteita. Tällaisia rakenteita ovat muun muassa meluseinät, meluaidat ja meluvallit.

Ota yhteyttä »

Meidän osaami­sestamme hyödyt ennen kaikkea Sinä – arvon asiakas, tilaaja! 

Tutustu osaamiseemme ja kysy meitä mukaan hankkeeseesi.