Pohja­rakentaminen ja pohjan­vahvistaminen

Kokonais­valtaisella osaami­sella urakoita kaikkialle Suomeen

Pohjarakennus- ja perustusvaiheessa pyrimme kokonais­toteutukseen, joka säästää rakentamisaikaa, tilaajan rakennuttamis­työtä sekä koordinointia. Urakkamme voi sisältää kaikki maa-, pohja- ja perustusrakenteet, rajana esimerkiksi perustusten, väestönsuojan tai alapohjalaatan yläpinta. Tällöin runkotyö pääsee alkamaan urakkaamme limittyen, jolloin rakennusaika minimoituu.

Työmaamme sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa, mutta urakoimme myös muualla Suomessa. Takanamme on pitkä kokemus ja valmius myös sellaisiin projekteihin, joissa tiukan aikataulun vuoksi suunnittelu ja rakentaminen etenevät rinta rinnan. Olemme lisäksi valmiita yhteis­työhön, ja tilaajan käytet­tävissä edullisempien vaihtoehtojen kehittelyssä.

Paalutus monenlaisiin talo- ja infra­kohteisiin

Henkilöstöllämme on vahva osaaminen teräsbetonisten ja teräksisten lyöntipaalujen asennuksista monenlaisiin talo- ja infrakohteisiin. Konserniimme kuuluvan Fingeo Oy:n avustuksella toteutamme laadukkaasti myös mm. porapaalutukset. Voimme olla apuna myös paalutyypin ja paalutustavan valinnassa, jolloin voidaan minimoida kustannukset ja rakennusaika ilman, että lopputuloksen ja rakentamisen laatu heikkenevät.

Ota yhteyttä »

Tukiseinät vaati­vissakin olo­suhteissa

Toteutamme kaivantojen tuennat hanke­kohtaisesti tilaajan tai omien suunnitelmiemme perusteella. Meillä on paljon kokemusta erilaisten tukiseinien rakentamisesta vaati­vissakin olosuhteissa. Käytössämme on oma teräs­pontituskalusto sekä runsaasti omia teräspontteja.

Tukiseinät voivat olla ankkuroituja tai ns. vapaasti seisovia seiniä sekä työnaikaisia tai pysyviä tukiseiniä. Ankkureina käytetään useimmiten kallioon poraamalla kiinni­tettyjä punos­nkkureita. Tukitasoja on tavallisesti 1 - 3, riippuen kaivannon syvyydestä.

Tukiseiniä käytetään pääosin pehmeissä pohjamaissa, kuten savikoissa, ja ne rakennetaan usimmiten maahan upotettavista teräs­ponteista, joista saadaan tarvittaessa myös lähes vesitiiviitä seinä­rakenteita. Kitkamaan ollessa kyseessä tukiseinä voidaan tehdä ns. setti­seinänä. Tällöin tukiseinää rakennetaan saman­aikaisesti kaivuun etenemisen kanssa.

Porapaaluseinät teemme teräsputkista poraamalla. Putken alapää tuetaan useimmiten kallioon. Pora­paalu­seinää voidaan hyödyntää myös raken­nuksen kantavana rakenteena.

Ota yhteyttä »

Otathan siis yhteyttä, niin jutellaan siitä, millaista toteu­tusta tarvit­sisit hank­keeseesi!