Kunnallis­tekniikka ja johtoverkot

Toteutamme kaikki maan alle sijoi­tettavat jär­jestelmät

Kunnallistekniikka- ja johtoverkko­asennukset voivat koostua aina pienistä talokohteista suuriin infra­hankkeisiin, joista meiltä löytyykin jo mittavasti erityyppisiä työmaita. Katso kohteitamme referensseistä! Urakoimme siellä missä on tarve, joten ethän epäröi kysyä tarjousta hankkeellesi.

Vesihuolto­järjestelmät kaivoi­neen

Vesihuoltojärjestelmiin kuuluvat sadevesi-, jätevesi- ja vesijohto­verkot kaivoineen. Näiden rakentaminen kuuluu kiinteänä osana kadun, tien sekä teollisuus- yms. rakennusten piha-alueiden rakentamista.

Urakoihimme lukeutuvat useimmiten rakennuksen ulkopuoliset vesi­huoltojärjes­telmät putki- ja kaivo­asennuksineen. Sisäpuolisten järjestelmien rakentaminen maahan asennet­tavien putkien osalta voidaan myös sisällyttää tekemäämme urakkaan.

Ota yhteyttä »

​​​​​​​

Aluevalaistus ja maa­kaapeli­rakenteet

Katu- ja piharakenteiden yhteydessä toteutetaan usein alue­valaistus­järjestelmä. Tällöin asennamme suo­japutket ja valaisin­pylväät. Kaapelien vedot ja kytkennät suoritamme yhteis­työkump­paniemme avulla.

Maakaasulinjat tiukoilla laatu­vaati­muksilla

Yrityksemme on rakentanut maakaasu­linjoja jo noin 500 km. Rakennus­työn ja toiminnan laatu on täyttänyt aina tilaajan asettamat, erityisen tiukat laatuvaatimukset.

Kaasulinjoja on rakennettu niin tiettömään maastoon kuin kaupunki­ympäristöön, läpi pehmeikköjen ja kalliomäkien. Monet rautateiden, teiden ja vesistöjen alitukset ovat vaatineet omaa erityis­osaamistaan.

Pehmeikköalueiden putki­asennusta varten yrityksemme on kehittänyt ns. vetomenetelmän työkoneineen, jolla putki asennetaan maahan kaivantoa auki kaivamatta, maanpintaa ja ympäristöä säästäen.

Kalustomme ja kokemuksemme mm. kaivantojen tuennasta, pohjaveden alennuksesta ja pohja­vahvistuksesta takaavat vankan pohjan myös muiden kunnal­listekniikan putkilinjojen urakoinnille.

Ota yhteyttä »

Meidän osaami­sestamme hyödyt ennen kaikkea Sinä – arvon asiakas, tilaaja! 

Tutustu osaamiseemme ja kysy meitä mukaan hankkeeseesi.