Betoni­rakenteet ja siltatyöt

Meillä on laaja kokemus paikalla­valettujen betoni­rakenteiden tuotan­nosta haas­teelli­sissakin olosuhteissa

Perusajatuksemme on ollut yhdistää geoteknisesti vaativa kaivantotyö ja vaativa betoni­rakentaminen hallituksi työkokonaisuudeksi. Tällaisia rakennus­kohteita ovat esimerkiksi alikulkutunnelit ja -sillat, joita olemme urakoineet pääosin Etelä-Suomen alueella. 

Olennaista kyseisessä kohteissa on hallita mm. kaivannon vakavuus ja tuenta, pohjaveden alennus, huippulaatuinen betonirakentaminen rakenteiden vesitiiveyden varmistamiseksi sekä kaivantotyön ja betoni­rakentamisen yhteensopivuus. Yrityksessämme on monta FISEn vaativan ja poikkeuksellisen vaativan betonirakenteiden työnjohtajaa.  

Paalu­laatat

Infrahankkeissa paalulaattaa käytetään pohjan­vahvistus­menetelmänä silloin, kun rakenteelle ei sallita käytönaikaista painumaa. Tällaisia ovat esimerkiksi pehmeiköille perustettavat viemärilinjat tai tie- ja ratapenkereet.

Talohankkeissa käytetään paalujen­varaista alapohjalaattaa, kun alapohjalta vaaditaan suurta hyötykuorman kantavuutta, eivätkä tontin maaperän lujuus­ominaisuudet riitä halutun kantavuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi pehmeiköille perustettavat logistiikka­keskukset ja kaupat ovat tavallisesti tällaisia kohteita. 

Perustukset ja väestön­suojat

Rakennuskaivantojen tekemiseen liittyvät oleellisesti betoniset perustus­rakenteet. Urakoidessamme kohteen pohjarakennus- ja maanrakennus­työt, pystymme joustavasti tekemään myös perustus- ja väestön­suojarakenteet. Tällöin runkovaiheen rakentaminen voidaan aloittaa tilanteesta, jossa nämä paikalla­valettavat rakenteet on tehty valmiiksi. Näin erillistä paikallavalu-urakoitsijaa ei tarvita vält­tämättä lainkaan.

Meillä on laaja kokemus erilaisten perustus­rakenteiden ja väestönsuojien tekemisestä yhdessä maan­rakennustöiden kanssa.

Ota yhteyttä »

​​​​​​​

Betonitunnelit ja tukimuurit

Olemme urakoineet useita betonikaukaloita ja -tunneleita, jotka sijoittuvat kalliotunnelien yhteyteen. Tällaiset betonirakenteet ovat useimmiten vaativan luokan betonirakenteita.

Betonisia tukimuureja nähdään kaikkialla ympäristössämme, ja usein muurit ovat matalia sekä mahdollisesti elementti­rakenteisia. Pienet elementit valmistetaan usein tehtaalla ja asennetaan kohteeseen täyt­tötöiden yhteydessä. Suuret tukimuurit valetaan kohteessa joko suoraan lopullisessa sijainnissa tai elementiksi, joka nostetaan paikalleen. Tukimuureihin voidaan asentaa erilaisia pinnoitteita, kuten graniittikiveys tai puuverhous.

Olemme urakoineet useita betonisia kivi­verhoiltuja tukimuureja, joista esimerkkejä on Kalasataman alueella Kulosaaren sillan tuntumassa, Sompasaaren kanavassa, Vauhtitiellä sekä Espoon ja Vantinportissa.

Rautatie- ja maan­tiesillat

Urakoihimme sisältyy usein siltarakenteita. Silta voi olla joko pieni kevyen­liikenteen alikulkusilta tai suuri usean ajoradan ylittävä tiesilta. Yhteistyössä pitkäaikaisten kumppaniemme kanssa pystymme toteuttamaan kaikenlaisia siltoja. Pienempiä alikulkusiltoja voidaan myös siirtää paikalleen tunkkaamalla, jolloin silta valetaan lopullisen sijoituspaikan vieressä.

Viimeisimpiä siltakohteitamme ovat Gräsanojan kevyenliikenteen silta, Kuninkaan­tammenkierron ali­kulkukäytävä, Suur­pellon Lukusolmu ja Vantinportti Espoossa.

Referensseistä löydät lisää työ­kohteitamme – käy tutustumassa ja ota yhteyttä, kun osaamis­ellemme olisi hankkeessasi tarvetta!

Ota yhteyttä »

Meidän osaamisestamme hyödyt ennen kaikkea Sinä – arvon asiakas, tilaaja! 

Tutustu osaamiseemme ja kysy meitä mukaan hankkeeseesi.