Laatu ja ympäristö

Vastuullisuus on meille tärkeää kaikilla
osa-alueillamme

Laatusertifikaatti ohjaa toimintaamme

ISO 9001:2015 on kansainvälinen standardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Standardi asettaa yrityksen toimintojen laadulle vaatimusnäkökohtia ja tavoitteita, joita silmällä pitäen toimintaa kehitetään.

Toteutamme hankkeemme prosessinomaisesti, ISO 9001-standardin vaatimukset täyttävän laadunhallintasuunnitelman mukaisesti. Näin varmistamme lopputuotteen korkean laadun, huomioimme riskit sekä parannamme turvallisuutta. Auditoimme prosessejamme sisäisesti, sekä kerran vuodessa ulkopuolisen arvioijan toimesta. Auditointien tulosten perusteella kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja suunnitelmallisesti, parantaen kannattavuutta.

Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää ja asiakaspalautteen perusteella kehitämme toimintaamme pitkällä tähtäimellä edelleen paremmaksi. Tavoitteenamme on olla luotettava ja asiantunteva kumppani sekä tarjota laadukasta tulosta asiakkaillemme.

Kiinnostuitko kumppanuudesta?
Ota yhteyttä »

Käytössämme on Ekokompassi -ympäristö­järjestelmä

Yrityksemme on luotettava ja vastuullinen maanrakennusyritys, joka tiedostaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristö­vaikutukset. Työskentelemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Suosimme toiminnassamme vihreää sähköä ja haluamme vähentää toiminnastamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Työmailla sitoudumme aina urakkakohtaisiin ympäristövaatimuksiin.

Käytössämme on sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla kehitämme ympäristötyötämme parempaan suuntaan. Ekokompassin avulla seuraamme vuosittain mm. sähkönkulutustamme, polttoaineiden käyttöä sekä eri jätteiden määriä. Olemme myös tehostaneet työmaiden ympäristöpoikkeamien seurantaa.

Ekokompassi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kehittämä palvelu, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos OY.

Olemme sitoutuneet noudattamaan järjes­telmän kriteerejä – lue lisää Ekokompassista täältä.

Olemme selvittäneet yrityksemme hiilijalanjäljen vuoden 2021 osalta. Päästölaskennan on toteuttanut Reforest Finland Oy. Päästölaskenta toteutettiin GHG-protokollan mukaisesti. Haluamme systemaattisesti pienentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa ja olemme asettaneet tavoitteemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi ympäristöjärjestelmäämme. Tulemme seuraamaan hiilijalanjäljen kehitystä kahden vuoden välein. Tarkempi päästölaskenta ja raportti on saatavilla pyydettäessä.

Ympäristö­politiik­kamme

Ympäristöpolitiikan peruskivinä ovat kustannus­tehokkuus, säästeliäisyys ja ennakoiminen. Kun asiat tehdään kerralla oikein, käyttäen vain tarpeellinen määrä materiaaleja ja työtunteja, on mahdollista vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

E.M. Pekkisen ympäristö­politiikka perustuu seuraa­viin kokonaisuuksiin:

  • Kaikessa toiminnassa noudatetaan ajantasaista ympäristö­lainsäädäntöä.
  • Kaikessa toiminnassa pyritään kustannus­tehokkaasti energian ja materiaalien säästöön sekä kierrätykseen.
  • Työmaatoiminnassa sitoudutaan urakka­kohtaisiin ympäristö­tavoitteisiin ja -ohjeisiin.
  • Yhdessä sertifioidun laatujärj­estelmämme kanssa myös ympäristöjär­jestelmän osalta olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  • Ympäristöjär­jestelmä näkyy käytän­nössä toiminta­ohjeina ja -tapoina, joiden avulla jokainen osaa tehdä ympäristön kannalta oikeita valintoja. Muutoksista tiedotetaan kulloinkin tehtävään liittyviä sidosryhmiä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!