Ympäristöarvot ja ympäristö­politiikka

Vastuullisuus on meille tärkeää kaikilla osa-alueillamme

Yrityksemme on luotettava ja vastuullinen maanrakennusyritys, joka tiedostaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristö­vaikutukset. Työskentelemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme.

Suosimme vihreää energiaa ja haluamme vähentää toiminnastamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Tällä hetkellä merkittävimmät päästölähteemme syntyvät työmailla käytetyistä polttoaineista. Tavoitteenamme onkin minimoida polttoaineen hukkakäyttöä ja tehostaa työkoneiden ekologista käyttöä. Uusimme myös työkoneitamme säännöllisesti. Työmailla sitoudumme aina urakkakohtaisiin ympäristövaatimuksiin.

Käytössämme on Ekokompassi-ympäristö­järjestelmä

Käytössämme on sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla kehitämme ympäristötyötämme parempaan suuntaan. Ekokompassin avulla seuraamme vuosittain mm. sähkönkulutustamme, polttoaineiden käyttöä sekä eri jätteiden määriä. Olemme myös tehostaneet työmaiden ympäristöpoikkeamien seurantaa.

Ekokompassi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kehittämä palvelu, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos OY.

Olemme sitoutuneet noudattamaan järjes­telmän kymmentä kriteeriä – tutustu täällä kriteereihin ja lue lisää myös Ekokompassista.

Ota yhteyttä »

Ympäristö­politiik­kamme

Ympäristöpolitiikan peruskivinä ovat kustannus­tehokkuus, säästeliäisyys ja ennakoiminen. Kun asiat tehdään kerralla oikein, käyttäen vain tarpeellinen määrä materiaaleja ja työtunteja, on mahdollista vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

E.M. Pekkisen ympäristö­politiikka perustuu seuraa­viin kokonaisuuksiin:

  • Kaikessa toiminnassa noudatetaan ajantasaista ympäristö­lainsäädäntöä.
  • Kaikessa toiminnassa pyritään kustannus­tehokkaasti energian ja materiaalien säästöön sekä kierrätykseen.
  • Työmaatoiminnassa sitoudutaan urakka­kohtaisiin ympäristö­tavoitteisiin ja -ohjeisiin.
  • Yhdessä sertifioidun laatujärj­estelmämme kanssa myös ympäristöjär­jestelmän osalta olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  • Ympäristöjär­jestelmä näkyy käytän­nössä toiminta­ohjeina ja -tapoina, joiden avulla jokainen osaa tehdä ympäristön kannalta oikeita valintoja. Muutoksista tiedotetaan kulloinkin tehtävään liittyviä sidosryhmiä.

Kiinnostuitko kumppanuudestamme? 

Ota yhteyttä »

Ota yhteyttä ja kysy lisää!