E.M. Pekkinen Oy

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Yrityksemme on luotettava yhteistyökumppani, joka haluaa ottaa toiminnassaan myös ympäristöasiat huomioon. Ympäristöarvot ovat meille tärkeitä ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tiedostamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullisuutta. Suosimme toiminnassamme myös vihreää energiaa.

Olemme luoneet itsesäätelynä ympäristöjärjestelmän, joka ohjaa ympäristötyötämme eteenpäin. Rakennamme myös tällä hetkellä Ekokompassi ympäristöjärjestelmää.


Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikan peruskivinä ovat kustannustehokkuus, säästeliäisyys ja ennakoiminen. Kun asiat tehdään kerralla oikein, käyttäen vain tarpeellinen määrä materiaaleja ja työtunteja, on mahdollista vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

Yrityksen ympäristöpolitiikka perustuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Kaikessa toiminnassa noudatetaan ajantasaista ympäristölainsäädäntöä
  • Kaikessa toiminnassa pyritään kustannustehokkaasti energian ja materiaalien säästöön sekä kierrätykseen
  • Työmaatoiminnassa sitoudutaan urakkakohtaisiin ympäristötavoitteisiin ja –ohjeisiin
  • Yhdessä sertifioidun laatujärjestelmämme kanssa myös ympäristöjärjestelmän osalta olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  • Ympäristöjärjestelmä näkyy käytännössä toimintaohjeina ja –tapoina, joiden avulla jokainen osaa tehdä ympäristön kannalta oikeita valintoja. Muutoksista tiedotetaan kulloinkin tehtävään liittyviä sidosryhmiä.9be7-keharata.jpg