E.M. Pekkinen Oy

Laaja-alaista osaamista

Pyrimme toiminnassamme seuraaviin perustavotteisiin:

 • Yhteistyökyky ja luotettavuus sopimuskumppanina
 • Tekninen osaaminen ja rakentamisen laatu
 • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 • Vaihtoehtojen innovointi kustannusten säästämiseksi
 • Riskien hallinta ja työturvallisuus
 • Ympäristön huomioiminen


Urakointimme painottuu seuraaviin toimialoihin:

 • Perustusurakat
 • Insinöörirakentaminen
 • Pohjarakentaminen rakennetussa ympäristössä
 • Maakaasulinjat ja kunnallistekniikka

Urakat toteutamme pääosin omin resurssein. Aliurakoitsijoina käytämme pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa.


Meillä on valmius omin resurssein ja yhteistyökumppaniemme avulla toteuttaa kaikki toimialamme urakoihin sisältyvät työvaiheet, mm.

 • Maanleikkaus- ja pengerrystyöt
 • Louhinnat ja kallion lujitukset ja tiivistykset
 • Paalutukset
 • Tukiseinät ja ankkuroinnit
 • Pohjaveden alennukset
 • Putkityöt
 • Perustukset ja muut paikallavalettavat betonirakenteet
 • Perustusten vahvistukset