E.M. Pekkinen Oy

Tukiseinät

Toteutamme kaivantojen tuennat hankekohtaisesti tilaajan tai omien suunnitelmiemme perusteella. Meillä on paljon kekemusta erilaisten tukiseinien rakentamisesta vaativissakin olosuhteissa. Meillä on käytössämme oma teräspontituskalusto ja runsaasti omia teräspontteja.

Tukiseinät voivat olla ankkuroituja tai ns. vapaasti seisovia seiniä sekä työnaikaisia tai pysyviä tukiseiniä. Ankkureina käytetään useimmiten kallioon poraamalla kiinnitettyjä punosankkureita. Tukitasoja on useimmiten 1 - 3, riippuen kaivannon syvyydestä. Tukiseiniä käytetään yleisimmin pehmeissä pohjamaissa kuten savikoissa.

Tukiseinät rakennetaan usimmiten maahan upotettavista teräsponteista, joista saadaan tarvittaessa myös lähes vesitiiviitä seinärakenteita.

Porapaaluseinä tehdään teräsputkista poraamalla. Putken alapää tuetaan useimmiten kallioon. Porapaaluseinää voidaan hyödyntää myös rakennuksen kantavana rakenteena.

Kitkamaan ollessa kyseessä, tukiseinä voidaan tehdä ns. settiseinänä. Tällöin tukiseinää rakennetaan saman aikaisesti kaivun etenemisen kanssa.

Tampereen tornihotelli 1 Lidl Kauklahti tukiseinä Sello II tukiseinä 1 9f37-tammisaarik-market.jpg 1192-keharatatyl-14.jpg