E.M. Pekkinen Oy

Kunnallistekniikka ja johtoverkot

Osaamisalue kattaa kaikki maan alle sijoitettavat järjestelmät

Asennukset aina pienistä talokohteista suuriin infrahankkeisiin

  • hulevesiviemärit
  • jätevesiviemärit
  • pumppaamot ja kaivot
  • vesijohdot
  • maakaasuputket
  • maakaapelien suojaputket
  • salaojat ja muut kuivatusrakenteet
57b8-kaukokiito3.jpg