E.M. Pekkinen Oy

Paalulaatat

Rakennusten paalujenvaraiset alapohjalaatat sekä infrarakenteiden paalulaatat

Infrahankkeissa paalulaattaa käytetään pohjanvahvistusmenetelmänä silloin, kun rakenteelle ei sallita käytönaikaista painumaa. Esimerkkinä pehmeiköille perustettavat viemärilinjat tai tie- ja ratapenkereet.

Talohankkeissa paalujenvaraista alapohjalaattaa käytetään, kun alapohjalta vaaditaan suurta hyötykuorman kantavuutta, eivätkä tontin maaperän lujuusominaisuudet riitä halutun kantavuuden saavuttamiseksi. Esimerkkinä pehmeiköille perustettavat logistiikkakeskukset ja kaupat.

9288-wp-20140401-12-08-32-pro.jpg kuva1 Huoltoratapiha paalulaatta 52a4-kotikortteli-10.jpg