E.M. Pekkinen Oy

Betonirakenteet ja sillat

E.M. Pekkinen Oy:llä on laaja kokemus paikallavalettujen betonirakenteiden tuotannosta haasteellisissakin olosuhteissa.

Perusajatuksemme on ollut yhdistää geoteknisesti vaativa kaivantotyö ja vaativa betonirakentaminen hallituksi työkokonaisuudeksi.

Tälläisiä rakennuskohteita ovat esimerkiksi alikulkutunnelit ja -sillat. Näissä on olennaista hallita mm. kaivannon vakavuus ja tuenta, pohjaveden alennus, 1- luokan betonirakentaminen rakenteiden vesitiiveyden varmistamiseksi sekä kaivantotyön ja betonirakentamisen yhteensopivuus. Yrityksessämme on useita 1-luokan betonityönjohtajia.

Sammalvuori